Termeni și condiții de utilizare a magazinului online Moldcell

Prezentul document reglementează Condițiile și Termenii de utilizare (în continuare ”Condițiile”) ale magazinului online, aflat în proprietatea și administrat de către Î.M. ”MOLDCELL” S.A. (în continuare ”Moldcell” sau ”Compania Moldcell”), adresa juridică mun. Chișinău, str. Belgrad 3, MD-2060, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data  de 19.10.1999, IDNO 1002600046027, Codul TVA 0303561, înregistrată în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice cu nr. 04 din 29.09.2008. Număr de contact suport clienți 444 (pentru numere din rețeaua Moldcell) sau 78500500 / 022444444, email moldcell@moldcell.md. Magazinul Online Moldcell poate fi accesat de pe pagina oficială www.moldcell.md sau direct https://eshop.moldcell.md/ și reprezintă o platformă electronică de promovare și comercializare a produselor companiei Moldcell către clienți, persoane fizice sau juridice, pe teritoriul Republicii Moldova. Utilizarea acestor pagini web implică acceptarea prezentelor Condiții. Numărul de contact al Magazinului online este 78000444, cu acces gratuit din rețeaua Moldcell.

 

DEFINIŢII

Client – orice persoană fizică sau juridică care intenționează să procure sau a procurat sau care intenționează să beneficieze sau a beneficiat de unul sau mai multe produse sau alte servicii Moldcell prin intermediul Magazinului Online Moldcell;

Produs – orice echipament sau dispozitiv comercializat de compania Moldcell prin intermediul magazinului online, incluzând, dar fără a se limita la: telefoane mobile, laptopuri, tablete, accesorii, televizoare, modemuri, etc.;

Servicii – conectare nouă cu cartelă SIM la Abonament Moldcell sau Cartelă Moldcell, portare, pachete de servicii (internet, SMS, minute) etc.;

Site – se referă la pagina web oficială a companiei Moldcell www.moldcell.md, inclusiv a Magazinului Online Moldcell https://eshop.moldcell.md/, în sensul prezentelor Condiții.

Termen de garanţie – perioadă de timp, stabilită de lege sau declarată, care curge de la data livrării produsului, serviciului şi în cadrul căreia vânzătorul, prestatorul sau producătorul se angajează faţă de Client, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de a înlocui, de a repara sau întreține produsul cumpărat, serviciul prestat ori de a se ocupa de produse, servicii în orice mod, de a restitui preţul plătit dacă acestea nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

Produs de folosinţă îndelungată - produs tehnic complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata de funcţionare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere;

Suport durabil - orice instrument care permite Moldcell sau Clientului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate (ca de exemplu: hârtie, email, memory stick, SMS etc.);

Forţa majoră - se înţelege împrejurarea de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat care împiedică, în mod obiectiv şi fără nici o vină din partea debitorului, executarea obligaţiei contractuale a acestuia.

 

DESCRIERE GENERALĂ

Magazinul Online Moldcell poate fi accesat de pe pagina oficială www.moldcell.md sau direct pe https://eshop.moldcell.md/ și este dedicat utilizării de către persoanele fizice si juridice în vederea achiziționării de produse si servicii, comercializate de Moldcell, în limita și cu aplicarea prezentelor Condiții. Utilizând Magazinul Online Moldcell, Clientul are posibilitatea de a se informa și de a achiziționa produse și servicii Moldcell, iar folosirea acestui Site implică acceptarea condițiilor propuse de Moldcell. La fel, clientul poate plasa o comandă la telefon sau prin chat pe https://eshop.moldcell.md/

Toate produsele sunt prezentate în categorii descrise în bara de sus a Site-ului: telefoane, tablete, gadgeturi, accesorii, laptopuri, cu posibilitatea de a filtra după parametrii doriți. Clientul are posibilitatea de a cumpăra un produs cu sau fără înregistrare. Înregistrarea oferă Clientului avantajul de a pre-completa anumite date personale la comenzi ulterioare (cum ar fi adresa), dar și de a monitoriza statutul unei comenzi și a vizualiza detaliile și istoricul tuturor comenzilor efectuate.

Din momentul selectării unuia sau mai multor produse și adăugarea acestora în coș și până la livrare, Clientul va parcurge câteva etape: indicarea adresei de facturare și adresei de livrare, alegerea metodei de plată și metodei de livrare și confirmarea comenzii.

Adresele presupun indicarea Numelui și Prenumelui, numărului de contact, adresei de email, denumirea localității, adresei exacte.

Dacă Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, atunci va fi redirecționat spre pagina securizată a băncii partener pentru introducerea rechizitelor cardului și efectuarea plății.

Clientul este responsabil de păstrarea confidențialității datelor de acces în contul său de utilizator, creat pe Site și este de acord sa își asume responsabilitatea pentru toate activitățile efectuate cu acest cont.

Totodată, Clientul poate face conectare la Abonament Moldcell sau să porteze numărul în rețeaua Moldcell de pe pagina ”Abonament” https://eshop.moldcell.md/ro/abonament, conform prezentelor ”Condiții”

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Moldcell este înregistrată în „Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal" cu numărul de înregistrare 0000048 – 001.

Achiziționarea de produse și servicii comercializate/prestate de Moldcell presupune îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute în acest proces. Prin parcurgerea procesului de achiziție de produse și/sau servicii prin intermediul Magazinului Online, Clientul își exprimă expres consimțământul în vederea furnizării următoarelor date personale: numele/prenumele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa e-mail, numărul de telefon, iar după caz, inclusiv și codul personal, seria și numărul actului de identitate. 

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal publicată pe pagina Moldcell și a drepturilor subiecţilor de date cu caracter personal, conform Legii Nr. 133 din 08.07.2011. Moldcell asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Clientului. În acest sens, Site-ul utilizează măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a datelor colectate.

Moldcell se obligă să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal ale Clientului numai în vederea realizării scopului activității comerciale specificate, printre care executarea contractelor, informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului creat pe Site, informarea privind confirmarea, evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, monitorizarea vânzărilor și comportamentului consumatorului, date statistice și întocmirea de rapoarte. Totodată, prin accesarea site-ului, Clientul își exprimă consimțămîntul că Moldcell poate utiliza aceste date pentru activități de marketing, publicitate și de promovare a produselor și serviciilor proprii sau ale partenerilor săi prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare. 

Prelucrarea înseamnă accesul, utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea şi/sau distribuirea de informaţii către servere locale şi/sau internaţionale. În conformitate cu dispoziţiile legii privind protecţia datelor personale, Clientul este de acord, explicit și fără echivoc, ca: Moldcell să folosească datele cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează în procesul de comercializare/achiziționare, pe teritoriul Republicii Moldova și să le dezvăluie către autorități/instituții publice abilitate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, la solicitarea acestora din urmă, pentru realizarea obiectului acestui contract. Furnizarea datelor cu caracter personal ale Clientului altor companii cu care Moldcell se află în relații de parteneriat (furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii), se va face numai în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare. 

Furnizarea datelor solicitate este obligatorie. Refuzul furnizării datelor va conduce la imposibilitatea finalizării comenzii online, neîncheierea contractului și, implicit, imposibilitatea livrării serviciilor/produselor comandate.

Drepturile subiecților de drept, Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și Politica cu privire la confidențialitate și utilizarea cookie-urilor sunt publicate pe Site-ul Moldcell www.moldcell.md și pot fi consultate ca referință și utilizate pentru o mai bună înțelegere a protecției datelor cu caracter personal. 

 

VALIDAREA CLIENȚILOR ȘI/SAU COMENZILOR

Clientul este de acord să furnizeze date personale și de contact corecte în scopul procesării comenzii, validării, comunicării rezultatelor intermediare și livrării produsului, în instanță finală, iar Moldcell asigură protecția acestei informații și garantează utilizarea ei doar în scopurile exercitării activității comerciale specificate. Datele personale colectate pot include Numele/Prenumele, numărul de contact, adresa de email, adresa de livrare, datele din actul de identitate sau copia acestuia etc.

După recepționarea unei comenzi, Moldcell își rezervă dreptul să contacteze telefonic Clientul pentru a efectua validarea comenzii plasate și confirmarea livrării acesteia. Totodată, Moldcell își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale necesare procesării comenzii, cum ar fi: actul de identitate (pentru persoane fizice) sau Certificat de înregistrare/Decizia de înregistrare (pentru persoane juridice), facturi de servicii etc.

Moldcell poate oferi posibilitatea achiziționării produsului cu achitarea în rate, opțiune disponibilă doar pentru utilizatorii Abonament Moldcell și este condiționată de o validare adițională cu scopul verificării lipsei datoriilor pe alte conturi și întrunirii criteriilor de eligibilitate - vechime în rețea, cheltuieli lunare, Abonament minim etc. Validarea poate fi efectuată la telefon de către reprezentantul magazinului online sau direct pe Site. Atunci când Clientul selectează opțiunea de achiziționare în rate, va apărea o fereastră nouă unde va fi necesar de indicat numărul de telefon. La apăsarea butonului cu săgeată din dreptul câmpului cu numărul de telefon, se va genera o parolă de unică folosință din șase cifre prin SMS care trebuie introdusă în câmpul de mai jos. După apăsarea butonului ”Verifică”, Clientul va vedea un mesaj cu rezoluția verificării.

În cazul în care clientul solicită procurarea produsului/elor cu achitare în credit prin semnarea unui acord cu Moldcell, atunci acesta obține rolul de subiect al istoriei de credit, iar prin acceptarea prezentelor „Condiții”, își exprimă consimţământul pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul istoriei de credit.

Astfel, clientul – subiect al istoriei de credit, își exprimă consimţământul ca  Î.M. “Moldcell” S.A., să acceseze informaţia despre istoria sa de credit, conţinută în baza de date a biroului istoriilor de credit  "InfoDebit Credit Report" S.R.L. IDNO 1017600009673 şi/sau să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile sale financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit "InfoDebit Credit Report" S.R.L. IDNO 1017600009673.

La fel, își exprimă consimţământul ca biroul istoriilor de credit "InfoDebit Credit Report" S.R.L. IDNO 1017600009673, situat pe adresa mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor 10 , să obțină de la Serviciul Fiscal de Stat, IDNO 1006601001182, cu sediul in Mun.Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, informații despre datoriile față de bugetul public național, precum și despre veniturile înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat.

Consimţământul este valabil în decurs de 30 de zile de la data acceptării prezentelor „Condiții” sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, care va fi încheiat cu sursa de formare a istoriei de credit.

 

DESCRIEREA PRODUSELOR 

Produsele sunt oferite după cum sunt prezentate și în limita stocului disponibil. Compania Moldcell nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor prezentate și va informa Clientul despre indisponibilitatea produsului. Cu acordul Clientului, Compania Moldcell poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate și preț echivalente cu cele solicitate inițial în cazul indisponibilității produsului comandat. 

Imaginile plasate pe site sunt cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot să difere de aceste imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). Moldcell și furnizorii săi își rezervă dreptul să modifice specificațiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă. Din cauza tehnologiei de afișare utilizată de către Client, aspectul real al produselor și, în special culorile acestora, se pot diferenția de cele vizibile în fotografii.

Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost întocmit în colaborare cu reprezentanții mărcilor respective în Republica Moldova. Din acest motiv, Compania Moldcell nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul online, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția noastră de către reprezentanții fiecărei mărci.

Pe lângă produsele fizice, Clientul are posibilitatea să acceseze pagina „Abonament” https://eshop.moldcell.md/ro/abonament unde poate alege una din cele trei proceduri disponibile – Conectare nouă, Migrare de la Cartelă la Abonament și Portare.

-       Conectare nouă – Clientul alege planul tarifar dorit, apoi selectează unul din numerele disponibile pentru conectare din lista propusă sau poate introduce propria variantă de număr. Dacă numărul introdus este disponibil, Clientul poate trece la următorul pas; dacă numărul introdus este ocupat, atunci vor fi afișate cinci variante asemănătoare. Numerele selectate/introduse pot fi simple, și se oferă gratuit, sau speciale, și se oferă contra plată, conform ofertei de prețuri publicată pe site-ul Moldcell www.moldcell.md.

-       Migrare de la Cartelă la Abonament - Clientul alege planul tarifar dorit, apoi introduce numărul de telefon Moldcell, ce va fi migrat de la Cartelă la Abonament. Pentru verificarea eligibilității, Clientul va primi un cod prin SMS care este necesar a fi introdus în câmpul dedicat.

-       Portare - Clientul alege planul tarifar dorit, apoi introduce numărul de telefon ce urmează a fi portat în rețeaua Moldcell.

Validarea comenzii (procedurii solicitate) și livrarea contractului de Abonament și a documentelor adiționale, după caz, se va face conform prezentelor „Condiții”.

 

PREȚURILE

Toate produsele și serviciile prezentate în magazinul online Moldcell au indicat prețul în lei cu TVA inclus. Prețul de achiziție prezentat pe bonul de casă sau factură fiscală, va fi același cu cel prezentat pe Site la momentul achiziției.

Moldcell poate desfășura oferte promoționale referitoare la produsele și serviile afișate pe site, în condiții stabilite de către Moldcell.

Produsele/serviciile ce fac parte dintr-o ofertă promoțională cu aplicarea de reduceri unice, exprimate în procente sau în bani, vor avea indicat prețul final spre achitare. Dacă reducerea este oferită individual în cadrul unui program de loialitate, atunci prețul final spre achitare va fi cel afișat în urma comunicării sau aplicării reducerii de către Client.

Produsele/serviciile achiziționate cu achitarea în rate în cadrul ofertelor publice Moldcell, vor avea un preț special afișat (ex: 1 leu), iar ratele lunare se vor extrage din contul numărului Moldcell indicat de către Client. Mărimea ratelor lunare, perioada în luni, suma finală pentru spre achitare, penalitățile aplicate în caz de nerespectare, dar și alte condiții, după caz, vor face obiectul unei Anexe la contractul de Abonament, semnate între Moldcell și Client.

Dacă livrarea produsului/serviciului presupune un preț adițional ce urmează a fi achitat de către Client, acesta va fi indicat separat și va fi reflectat în suma finală spre achitare.

Moldcell își rezervă dreptul de a modifica prețurile unilateral, fără notificare prealabilă, și să decidă valoarea reducerilor aplicate, după caz. 

 

EFECTUAREA PLĂȚILOR ȘI ACHITAREA PRODUSELOR/SERVICIILOR

Achitarea produselor/serviciilor în magazinul online Moldcell se efectuează până la momentul recepționării acestora de către Client și va fi urmată, în mod obligatoriu, de eliberarea bonului de casă sau facturii fiscale.

Sunt disponibile mai multe modalități de plată, iar suma finală spre achitare nu va fi diferită, indiferent de metoda selectată. Modalitățile de plată sunt:

Cash/numerar – fiecare Client poate opta pentru achitarea în numerar în momentul în care primește produsul/serviciul comandat, prin livrare de către curier sau ridicare de sine stătător la adresa magazinului online, str. Belgrad 3, mun. Chișinău.

Card bancar – achitarea poate fi făcută cu ajutorul cardurilor bancare de debit și de credit emise sub sigla Visa, Visa Electron, Master Card și Maestro. Pentru efectuarea a astfel de plăți, Clientul va fi redirecționat pe pagina securizată a băncii partenere (platforma ecommerce MAIB), unde va fi necesar să introducă datele cardului bancar. Moldcell nu va solicita și nu va colecta rechizitele cardului bancar (CVC2/CVV2, data expirării etc.), iar plățile de acest gen se vor face exclusiv pe pagina securizată a băncii, în vederea eliminării riscului ca datele oferite de Client să ajungă la persoane neautorizate și să fie folosite abuziv de către acestea. În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele cardului sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul Clientului a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificare, prin introducerea codului de unică folosință generat de bancă.

Transfer – această metodă de plată va fi disponibilă doar în cazul persoanelor juridice, prin oferirea rechizitelor bancare în prealabil, iar achitarea va avea loc în baza unui cont spre plată emis și expediat Clientului de către Moldcell. Ridicarea produsului de către Client, cu sau fără livrare, va fi posibilă numai după confirmarea transferului și verificarea sumei recepționate.

Credit – Clientul poate solicita un împrumut de la una din organizațiile partener de creditare nebancară sau de la Moldcell, dacă un asemenea parteneriat este stabilit de Moldcell, cu sau fără achitarea unui avans, pentru una din perioadele publicate pe pagina oficială a acestora și achitarea comisioanelor aferente, toate stipulate în contractul încheiat între Client și organizația de creditare nebancară sau Moldcell. Toate formalitățile de solicitare a creditului vor fi efectuate de reprezentantul Magazinului Online, cu acordul Clientului și în baza copiei actului de identitate oferit de acesta. Moldcell poate desfășura promoții prin care își va asuma cheltuielile pentru plata comisioanelor în favoarea Clientului, cu informarea corespunzătoare a acestuia. Totodată, Moldcell nu este responsabil de procesarea cererilor de creditare nebancară și nu poate influența acceptarea sau refuzul acestora. 

În rate – această modalitate de plată este disponibilă doar pentru utilizatorii Abonament Moldcell, cu condiția lipsei datoriilor pe alte conturi și achitării ratei pentru prima lună. Criteriile de eligibilitate pentru ofertele în rate pot varia în dependență de produs/serviciu (vechime în rețea, cheltuieli lunare, Abonament minim etc.) și vor fi comunicate pe pagina fiecărui produs.

Puncte de loialitate – utilizarea punctelor de loialitate este posibilă doar pentru achitarea parțială a produsului comandat, iar diferența va fi compensată cu bani, conform condițiilor Programului de loialitate Moldcell, publicate pe pagina oficială a companiei www.moldcell.md.

Prin transmiterea și acceptarea comenzii, Clientul își exprimă consimţământul, în mod neechivoc, cu privire la plata sumelor menţionate în cuprinsul procesului de vânzare.


LIVRAREA PRODUSELOR/SERVICIILOR

La achiziționarea produselor/serviciilor în magazinul online Moldcell, Clientul poate beneficia de livrare, cu sau fără plată adițională, fapt despre care va fi informat în mod obligatoriu la plasarea comenzii, iar prețul pentru livrare, dacă se aplică, va fi reflectat în suma finală spre achitare și, respectiv, pe bonul de casă sau factura fiscală.

După recepționarea unei comenzi, Moldcell își rezervă dreptul să contacteze telefonic Clientul pentru a efectua validarea comenzii plasate și confirmarea livrării acesteia, iar termenul de livrare va curge din momentul confirmării telefonice. Livrarea nu va fi posibilă fără validarea telefonică și, în consecință, fără indicarea unui număr de contact valabil.

Livrarea produselor/serviciilor și a documentelor aferente vânzării se va face prin curier, la adresa specificată de Client la plasarea comenzii, pe întreg teritoriul țării, inclusiv în sate, în decurs de 72 ore lucrătoare, cu excepția Unităţilor administrativ-teritoriale din stânga Nistrului. Dacă comanda va fi plasată în zilele de odihnă sau sărbători oficiale, aceasta poate fi preluată și validată telefonic inclusiv în aceste zile, iar livrarea se va efectua în maxim 72 de ore de la începutul primei zile lucrătoare.

Totodată, Clientul are posibilitatea de a ridica produsul de sine stătător la adresa Magazinului Online Moldcell, str. Belgrad 3, mun. Chișinău, în orice zi a săptămânii, în intervalul de timp 9:00 – 18:00, cu excepția anumitor sărbători oficiale și zilelor de repaos săptămânal.

Comanda va fi livrată Clientului prin identificarea acestuia cu Buletinul de Identitate sau alt act de identitate valabil, dacă semnarea documentelor aferente nu prevede altfel.

Dacă produsul/serviciul nu a fost livrat în termenul prevăzut, Clientul are dreptul la rezilierea contractului. În această situaţie, Moldcell va restitui Clientului toate sumele plătite în temeiul contractului în decurs de cel mult 30 zile de la data la care acesta a transmis către Moldcell decizia sa de încetare.

Nu este posibilă livrarea produsului/serviciului pentru o altă persoană decât Clientul și nu se acceptă decât o singură adresă de livrare pentru fiecare comandă. Totodată, nu se acceptă livrările în afara teritoriului Republicii Moldova.

Comanda va fi automat anulată, fără posibilitatea Clientului de a solicita niciun fel de despăgubiri în acest sens, cu excepția returnării sumelor achitate anticipat, dacă este cazul, în cazul în care comanda nu se poate livra, din motive independente de voinţa Moldcell, ca de exemplu (dar fără a se limita la):

-       Clientul nu poate fi contactat de către curier sau nu este de găsit la adresa indicată; 

-       Clientul a amânat livrarea în mod repetat (maxim 3 amânări sunt acceptate);

-       Clientul refuză preluarea coletului din motive subiective;

-       Clientul și persoana de contact pentru livrare sunt persoane diferite.

În cazurile de anulare a comenzilor achitate anticipat din motive imputabile Clientului, acesta va suporta costurile aferente livrării și a returnării sumelor achitate. 

Întârzierea sau anularea livrării produselor/serviciilor comandate poate avea loc din motive independente de Moldcell, în situații de forță majoră, așa cum sunt definite de prezentele Condiții și prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova. Situațiile de forță majoră pot include, dar fără a se limita la, catastrofe naturale, acțiuni guvernamentale, acte de terorism, proteste, tulburări în masă, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, intemperii etc. 

 

GARANȚIA PRODUSELOR

Produsele comandate prin intermediul magazinului online Moldcell beneficiază de garanția practicată de producătorul fiecărei mărci în parte și conform legislației în vigoare. Astfel, fiecare produs va fi însoțit de certificatul de garanție al producătorului, care asigură direct sau prin reprezentanții săi deservirea tehnică pentru produsul respectiv.

Certificatul de garanţie se oferă pe suport durabil și precizează conținutul garanției legale (și garanției comerciale în cazul în care este oferită pentru produsul procurat) şi elementele esenţiale necesare pentru a face reclamaţii în temeiul garanţiei, cum ar fi elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, teritoriul unde este valabilă, domeniul teritorial al garanţiei, denumirea şi adresa garantului, ștampila cu data de la care curge termenul de garanție. Pentru produsele a căror durată de funcţionare este mai mică de 2 ani, termenul de garanție se reduce la acea durată.

Împreună cu produsul comandat, Clientul va primi bonul de casă și certificatul de garanție emis de producător, documente obligatoriu a fi prezentate, în original, în caz de adresare pentru efectuarea deservirii tehnice. Astfel, dacă vreunul din aceste documente nu sunt livrate de curier odată cu produsul comandat, Clientul trebuie să contacteze magazinul online Moldcell în termen de maxim 48 de ore de la data primirii coletului. În lipsa comunicării acestei informații în termenul menționat mai sus, se va considera că documentele aferente au fost livrate împreună cu produsul comandat (certificat de garanţie şi bonul de casă).

 

DREPTUL DE REVOCARE

Clientul persoană fizică beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru revocarea contractului semnat la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere conform legislației în vigoare, cu prezentarea obligatorie a bonului de casă și completarea formularului standart disponibil pe www.moldcell.md

Totodată, această lege prevede că produsele de folosință îndelungată, precum sunt definite de prezentele Condiții, inclusiv telefoanele mobile, fac parte din lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar, deoarece sunt produse pentru care este stabilit termen minim de garanţie și asupra cărora se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere. Astfel, returnarea neîntemeiată a produselor din această categorie în termen de 14 zile de la achiziție nu va fi posibilă și rămâne la discreția Moldcell să decidă dacă va da curs solicitării Clientului sau nu.

Clientul returnează produsul fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat decizia sa în acest sens. Termenul se consideră a fi respectat dacă produsele sunt trimise către Moldcell înainte de expirarea perioadei de 14 zile. 

Clientul este obligat să returneze produsele în aceleași condiții în care au fost primite, în ambalajul original, nedeteriorat şi cu toate accesoriile incluse, inclusiv cu toate conturile personale dezactivate, după caz (ex: Apple iCloud Find my iPhone, Samsung Android Factory Reset Protection, Blackberry Protect etc.), întrucât având aceste setări active produsele respective nu mai pot fi folosite.

Clientul va suporta toate costurile directe legate de returnarea produselor, iar Moldcell va suporta costurile aferente returnării sumelor datorate Clientului.

După returnarea produsului, cu respectarea condițiilor sus-menționate, Moldcell va rambursa banii Clientului. Dacă achitarea s-a făcut prin intermediul unui card bancar, banii vor fi rambursați pe același card cu care s-a efectuat achitarea.


DREPTURILE CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE EXISTENTE PE SITE

Întregul conținut din magazinul online Moldcell (https://eshop.moldcell.md/) - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea Companiei Moldcell și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea acestora, cât și a elementelor distinctive, a mărcilor Moldcell sau ale partenerilor săi existente pe Site se vor pedepsi conform legislației în vigoare. 

Moldcell este proprietarul informațiilor și a conținutului existent pe Site. Informațiile și conținutul existent pe Site pot fi folosite în vederea informării cu privire la ofertele, produsele și serviciile comercializate de Moldcell, cât și în vederea comandării și achiziționării acestora.


ACCESUL LA SITE 

Compania Moldcell garantează Clientului acces limitat, în interes personal, pe site-ul Magazinului Online și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral conținutul acestuia, de a-l reproduce parțial sau integral, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Moldcell fără acordul prealabil scris al acesteia. Folosirea abuzivă sau contrară scopului de mai sus acordă dreptul Moldcell de a restricționa accesul Clientului la Site. 

Moldcell îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcţiile magazinului online, cât și de a restricționa procesarea şi/sau livrarea unei comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea Clientului sau daca aceștia au un comportament care prejudiciază interesele Moldcell. 

Activitățile frauduloase vizează, plasarea de comenzi pe baza unor informații/identități false sau oricare acțiuni desfășurate cu rea voință care afectează sau abuzează funcțiile magazinului sau au un impact negativ asupra performanțelor sistemului informatic. 


LITIGIILE

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea Magazinului Online Moldcell va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va ajunge la un consens în vederea soluționării amiabile, se vor aplica prevederile legale din acest domeniu, iar soluționarea litigiului va fi de competența instanțelor judiciare.

 

DISPOZIȚII FINALE 

Moldcell îşi rezervă dreptul de modifica în mod unilateral prevederile prezentului document, inclusiv de a înceta / suspenda activitatea Magazinului online Moldcell pentru o anumită perioadă de timp. 

Toată informaţia privind mecanismul de funcționare a Magazinului online Moldcell, este disponibilă la numărul de telefon 78000444 ( apel gratuit pentru abonații Moldcell). Выгодные условия

Страхование устройства

2 года гарантии

Бесплатная доставка

Онлайн оплата

Официальный дистрибьютер